Zápis na termín zkoušky

Site: Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Course: Práce se studijním informačním systémem - zápis na zkoušku
Book: Zápis na termín zkoušky
Printed by: Guest user
Date: Tuesday, 23 July 2024, 8:38 PM

1. Zásady pro práci se SISem

snímek 1

2. Přihlášení do systému

snimek 2

3. Přihlašování na zkoušky

snimek 3

4. Zápis na zkoušku


5. Výběr zkoušky


6. Obsazenost termínu


7. Zapsat


8. Kontrola zápisu


9. Další rady - testovací prostředí