Návod na použití univerzitní aplikace WHOIS

1. Přihlášení a výběr aplikace

Začneme s přihlášením do webové aplikace WhoIs na stránkách https://is.cuni.cz/webapps/ . Zde zadáme naše přihlašovací jméno a heslo. Stiskneme tlačítko Přihlásit.

Po přihlášení se dostáváme do menu. Zde se nachází seznam dostupných aplikací. Nás bude zajímat Seznam kontaktů (WhoIs). Rozklikneme si tuto možnost.